AT TRADING, s. r. o.

Digitální tachografy

1. Jak pracuje digitální tachograf

Digitální tachograf je určen přílohou IB nařízení (EHS) č.3821/85 a pracuje na následujícím principu: Palubní počítač sleduje a zaznamenává rychlost vozidla během posledních 24 hodin, rovněž tak jako jízdní doby a ujeté kilometry za uplynulých 365 dní. Údaje o dobách řízení a dobách odpočinku za posledních 28 dní se zaznamenají na čipovou kartu řidiče. Zakódované údaje uchované v tachografu lze vytisknout. Nový tachografový systém sestává ze záznamové (registrační) jednotky se snímačem karet, velkokapacitní paměti, tiskárny, datového rozhraní, inteligentního snímače, elektronického rychloměru a karet řidiče. K tomuto přístroji je ještě zapotřebí potřebný software a čipové karty pro vozový park (podnikové karty), dílenské karty (pro montážní dílny a opravny) a kontrolní karty pro kontrolní orgány a úřady.

2. Princip digitálního tachografu

Přístroj má velikost autorádia podle normy ISO 7736 a umisťuje se do přístrojové desky vozidla. V záznamové (registrační) jednotce se data zaznamenávají a uchovávají. Umístění záznamové jednotky v blízkosti rychloměru není nutné. Prostřednictvím displeje si řidič může přečíst údaje ze své karty řidiče nebo z velkokapacitní paměti. Paměť má kapacitu pro data nejméně za 365 kalendářních dnů. V pamětí se zaznamenávají data následující data: doby řízení, doby odpočinku, ujeté vzdálenosti a rychlost vozidla v taktu jedné sekundy vždy po dobu posledních dvou hodin a překročení přípustné rychlosti se registruje po dobu jednoho roku. Kromě toho jsou pro řidiče zaznamenávány doba řízení, doby práce a doby odpočinku a ujeté vzdálenosti v časovém úseku posledních 28 pracovních dnů a zapisovány na kartu řidiče. Karta řidiče je inteligentní čipová karta na níž je uvedená fotografie, jméno řidiče, číslo jeho řidičského průkazu a podpis řidiče. Prostřednictvím tiskárny je možno údaje z paměti tachografu nebo z karty řidiče vytisknout. Nový typ tachografového snímače KITAS transformuje otáčky na výstupu z převodovky do formy elektrických impulsů. Tyto údaje pomoci mikrořadiče zakodovává a předává je do tachografu.

3. Typy karet:

Ve smyslu právních předpisů EU rozlišujeme 4 druhy tachografových čipových karet:

 • Karta řidiče - umožňuje řidiči obsluhu digitálního tachografu
 • Karta podniku - umožňuje dopravci kontrolu a zálohování dat z tachografů
 • Servisní karta - servisní karta pro kontrolu a kalibraci digitálních tachografů
 • Kontrolní karta - umožňuje přístup k digitálnímu tachografu a kontrolu uložených dat

Dříve než řidič započne cestu, bude povinen zasunout svoji kartu řidiče do slotu na čelní straně záznamového přístroje. Ten již automaticky zaznamená na kartu všechny potřebné údaje o činnosti řidiče, např. osobní údaje řidiče, údaje o vozidle, doby řízení, čas a konec jízdy apod.

Funkce digitálního tachografu

Záznamové zařízení musí zajišťovat tyto funkce:

 • sledování vložení karty a její vyjmutí
 • měření rychlosti a vzdálenosti
 • měření času
 • sledování činnosti řidiče
 • sledování statusu jízdy
 • umožnění ručního zadávání:
  • údaje o místech kde začíná a končí denní pracovní doba
  • údajů o činnostech řidiče
  • údajů o specifických podmínkách
 • ovládání podnikových zámků
 • sledování kontrolních činností
 • detekci událostí anebo chyb
 • vestavěné a automatické testy
 • čtení z datové pamětí
 • zaznamenání a uložení v datové paměti
 • čtení z datových karet,
 • zaznamenání a uložení na tachografových kartách
 • zobrazení dat
 • tisk dat
 • varování
 • kopírování dat na vnější médium
 • kalibraci
 • nastavení časů

4. Ověřování tachografu

Při ověřování tachografu musí být přístupné tyto funkce:

 • přiřazení pohybového čidla (snímač KITAS) k jednotce vozidla
 • přizpůsobení konstanty vozidla W k záznamové jednotce
 • nastavení času
 • nastaveni hodnoty počítače ujeté vzdálenosti
 • nastavení identifikace vozidla (VIN)
 • nastavení účinného obvodu pneumatiky hnacího kola

5. Digitální tachograf VDO DTCO 1381

Jedním z prvních přístrojů, které splňují požadavky na digitální tachograf podle normy je zařízení firmy VDO Kienzle typ DTCO 1381. Přístroj se skládá z těchto částí:

a) Záznamová jednotka

Zařízení má formát podle normy ISO 7736 (radioformát) a skládá se z těchto prvků:
 • velkokapacitní paměť k uchovávání dat
 • dvou snímačů čipových karet (k zasunutí jedné neb o dvou karet řidičů, případně karty kontrolního orgánu, podnikové karty nebo dílenské karty)
 • tiskárny
 • datového rozhraní (k předávání shromážděných dat do PC)
 • klávesnice pro zadávání příkazů
 • rozhraní CAN-Bus (pro napojení tachografu na kombinované přístroje palubní desky, na další komponenty palubní elektroniky a pro diagnostiku)
 • rozhraní pro elektronický tachograf nebo kombinovaný přístroj
 • rozhraní pro zkoušky a programování přístroje.

b) Inteligentní snímač KITAS

Provádí bezdotykové snímání a kryptologické zakódování přenosu dat a poskytuje impulsy pro zapisovače ujetých kilometrů a rychlosti ve formě odolné proti neoprávněnému manipulaci. Tím odpadá doposud vyžadované kovové opláštění vedení od snímače k tachografu.

Impulser KITAS

Zobrazovací jednotka je realizována jako oddělený modul nebo kombinovaný přístroj. Ukazuje údaje o rychlosti, času, ujetých kilometrech za den a zobrazuje také kontrolní údaje o funkci přístroje.

Vdo logo
Šipka Hlavní strana
Šipka Úvodní stránka tachografy
Šipka VDO-Kienzle
Šipka WEEDER-ROOT
Šipka Digitální tachografy
Šipka Ověřování tachgrafů
Šipka Stahování dat tachografu
Šipka Tachografové kotoučky
Šipka Měřící přístroje VDO pro lodě

EC tachograf 1318
EC tachograf 1318
EC tachograf 1319
EC tachograf 1319
EC tachograf 1324
MTCO 1324
MTCO 1324
Tachograf VDO 1381
Tachograf VDO 1381
Tachograf Stoneridge SE 5000
Tachograf Stoneridge SE 5000
Tachograf Actia SmarTach
Tachograf Actia SmarTach
Vše pro Vaší bezpečnost a pohodlí na cestách
AT TRADING, s.r. o., Sládkova 3245/38, 702 00 Ostrava, Moravská Ostrava, tel.: 602 788 125,   web: www.atrading.cz, Aktualizace: 7.12.2016 Optim. pro 800*600,   webmaster